Підходи до проектування сховищ даних

Як уже зазначалося, хоча сховище даних і є окремим типом бази даних, проте підходи до його проектування мають свої особливості. Можна виділити такі три підходи до проекту­вання сховищ даних: метод реконструкції; проектування за шаб­лоном та проектування за замовленням.

Метод реконструкції — це проектування сховища даних (СД) на основі використання наявної моделі даних OLTP-системи. Цей підхід полягає в реконструкції наявної моделі бази даних у мо­дель сховища даних. Проектування через реконструкцію рекомен­дується в тому разі, коли модель OLTP-системи відносно нова і охоплює всі предметні галузі, для яких планується розроблення СД, і коли багато таблиць з фактичними Підходи до проектування сховищ даних даними в різних вимірах Містяться в моделі БД.

Проектування за шаблоном — це такий підхід до розроблення сховища Даних, коли за основу для проектування береться функ­ціонуюча модель сховища даних в аналогічній предметній галузі.

В цю модель вносяться зміни, що відображають специфіку кон-Ретного об'єкта управління. Кращим варіантом цього підходу є


придбання стандартної галузевої моделі побудови СД, якщо така є на підприємствах галузі.

Проектування за замовленням — це проектування з «чистого листка». Цей підхід ігнорує врахування наявних галузевих моде­лей СД та моделей OLTP-систем. У цьому варіанті проектування розробники цілком зосереджують свою увагу на потребах корис­тувачів у результатах бізнес Підходи до проектування сховищ даних-аналізу та особливостях предметної галузі, що досліджується.


documentajacoab.html
documentajacvkj.html
documentajadcur.html
documentajadkez.html
documentajadrph.html
Документ Підходи до проектування сховищ даних